Staňte se fanouškem
  • Slovenčina

Kúpeľne Random

Sdílejte na

Detailný popis série Random

Séria Random od Raka obsahuje glazované spekané dlaždice vo formátoch 60 x 60 cm, 20 x 20 cm a mozaiku rozmeru 5 x 5 cm. Súlad týchto prvkov umožňuje aplikáciu na podlahe i na stene. Zásluhou špeciálnej výrobnej technológie HD print séria ponúka široké spektrum farieb i štruktúr, vďaka čomu možno vytvoriť verné kópie prírodného kameňa. Hlavným úmyslom série Random je čo najvernejšie napodobniť prírodný kameň s výraznými odchýlkami na ploche. Počas montáže treba na dosiahnutie maximálneho efektu použiť kombináciu dlaždíc z 3-4 náhodne vybraných kartónov. Jednotlivé kusy dlaždíc treba pri montáži úmyselne otočiť o 90°, prípadne o 180°, aby vynikla výrazná kresba, a plocha pôsobila vyvážene. Sériu Random dopĺňa široká škálu funkčných doplnkov, ako schodovky s frézovanými drážkami, schodové tvarovky a sokle. Dizajn jednotlivých prvkov tejto série sa úmyselne vyrába s veľkými a náhodnými odchýlkami, aby sa dosiahol originálny vzhľad.