Obchodné podmienky

SIKO KÚPEĽNE a.s., so sídlom Galvaniho 16, 821 04 Bratislava, IČ 43864074, spisová značka: Okresný súd Bratislava, vložka č. 4338/B.

Podmínky platné od 1. 11. 2023:

Stiahnuť Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky - Zmluva o Dielo


Kupujúci/spotrebiteľ

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci/iný subjekt

Osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Vytvorenie objednávky

Objednať tovar a platne uzavrieť kúpnu zmluvu si môže kupujúci prostredníctvom elektronického obchodu na www.siko.sk alebo elektronickou poštou na adrese shop@siko.sk. Kupujúci, pri začatí obchodných vzťahov, odovzdáva predávajúcemu svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Objednávka kupujúceho je záväzná pre obe strany okamihom jej potvrdenia predávajúcim.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí.

Podrobný návod na vytvorenie objednávky nájdete v sekcii "Ako nakupovať".


Doprava

Tovar vám dopravíme kamkoľvek v celej Slovenskej republike.
Ak povaha vami vybraného tovaru nie je vhodná na dopravu zvoleným prepravcom, dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť spôsob dopravy tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru dopravou.
 
Podrobné informácie o spôsoboch dopravy a ich cenách nájdete v sekcii "Doprava a platba".

Platobné podmienky

Pri nákupe máte možnosť výberu z nasledujúcich spôsobov platby:
 • V hotovosti (na dobierku)
 • Platobnou kartou (on-line)
 • Bankovým prevodom (vopred na účet)
Podrobné informácie o spôsoboch platby nájdete v sekcii "Doprava a platba"

Ceny

Cena predávaného tovaru je stanovená v produktovom katalógu na internetových stránkach www.siko.sk. Zmena ceny vyhradená – chybne uvedená cena, chyba systému, chybné zadanie, ľudský faktor a pod. 

Vrátenie tovaru

Tovar zakúpený v internetovom obchode www.siko.sk je možné vrátiť do 14 dní bez udania dôvodov. K tomu je však potrebné splniť niektoré podmienky.
Medzi ne patrí, že tovar je kupujúci povinný vrátiť:
 • nepoškodený
 • úplný
 • s kompletnou dokumentáciou
 • čistý
 • vrátane originálneho obalu (ak je tovar zabalený v špeciálnom obale)
 • v hodnote a stave, v akom tovar prevzal 
 • v pôvodnom obale (pokiaľ je tovar zabalený v špeciálnom obale)
 • s kompletným príslušenstvom, s ktorým bolo dodané
 • nerozbalený, v prípade, že bol zabalený do špeciálneho obalu
 • so všetkými dokladmi, ktoré spolu s ním boli odoslané – záručný list, manuál, atď.
 • vrátené v termíne stanovenom zákonom, popr. predĺženom obchodníkom 

Obmedzenie práva na odstúpenie od zmluvy

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
 • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
 • predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
 • predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
 • lotéria a iné podobné hry.

Doplňujúce informácie

Všetky obrázky použité na internetových stránkach www.siko.sk sú len ilustračné. Zobrazenie farieb je limitované technickými parametrami monitora a nemusia úplne zodpovedať skutočnosti. Doplnky a dekorácie vyobrazené na obrázkoch (napr. madlá, batérie, sifóny a pod.) nie sú súčasťou tovaru, pokiaľ tak nie je priamo uvedené. Skutočné rozmery niektorých výrobkov sa môžu od deklarovaných líšiť v rámci príslušných noriem. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.


Pravidlá pre prijímanie a publikovanie recenzií

Pravidlá pre prijímanie a publikovanie recenzií

Recenzie prechádzajú automatizovanou aj manuálnou kontrolou pravosti a zhody s právnymi predpismi a dobrými mravmi.

Predávajúci overuje, či recenzia pochádza od osoby, ktorá si u neho zakúpila alebo vyskúšala výrobok. Na to slúži porovnanie e-mailovej adresy alebo iných identifikačných údajov recenzenta s databázou zákazníkov. V niektorých prípadoch môže predávajúci kontaktovať recenzenta e-mailom a požiadať ho o potvrdenie recenzie.

Predávajúci si vyhradzuje právo nezverejniť recenzie, ktoré:

 • nezodpovedajú skutočnosti alebo nie sú od kupujúceho;
 • porušujú zákon, dobré mravy alebo práva iných osôb;
 • obsahujú osobné údaje recenzenta alebo iných osôb;
 • boli odoslané pod cudzou identitou;
 • nebolo možné overiť ich pôvod;
 • boli odoslané osobou spojenou s predávajúcim;
 • porovnávajú alebo odkazujú na iných podnikateľov alebo osoby;
 • sú nezrozumiteľné, vulgárne, urážlivé alebo nevhodné.

Pravidlá pre overovanie recenzií platia od 1. 1. 2023.

Recenzie zverejnené pred týmto dátumom nemusia všetky tieto pravidlá obsahovať a ich obsah negarantujeme.