Staňte se fanouškem
 • Slovenčina

Vzdelávanie v SIKO

Keďže sme si vedomí, že naša firma rastie iba s osobnostným a profesijným rastom jednotlivých zamestnancov, zakladáme si na pestrej škále interných a externých školení. Tými sa snažíme posunúť hranicu odbornosti a zručnosti všetkých našich zamestnancov naprieč všetkými oddeleniami.

Medzi základné školenia patria:

 • Zákaznícky servis pre nováčikov
 • Dokonalá starostlivosť o zákazníka I. 2-dňové (nadväzuje na školenie pre nováčikov)
 • Dokonalá starostlivosť o zákazníka II.  2-dňové (nadväzuje na školenie pre nováčikov)
 • Školenie pre pracovníkov veľkoobchodu za súčinnosti obchodných zástupcov, 2-dňové
 • Pozitivita a disciplína s Tomášom Valom, 1-dňové

Máme vytvorené aj školenia na mieru: 

 • Etiketa a vyjednávanie
 • Ako viesť efektívne porady
 • Manažérske školenie 

Existujú školenia, ktoré si naši vedúci pracovníci zariaďujú sami:  

 • Produktové školenie
 • Školenie pre zamestnancov (napr. účtovné, nové zákony atď.) 

Radi tiež realizujeme: 

 • Návštevy u našich dodávateľov
 • Účasť na veľtrhoch nielen v ČR
 • Stáže v centrále alebo pobočkách 

Tento zoznam nie je v žiadnom prípade konečný.  Náš dlhodobý zámer je zostaviť rozvojové plány pre jednotlivých zamestnancov tak, aby reflektovali ich reálne potreby a zamerali sa na zručnosti, ktoré si je potrebné osvojiť alebo, naopak, zdokonaliť, vždy v súlade s pozíciou, na ktorej sa daný pracovník nachádza. Sme tiež otvorení novým nápadom od samotných zamestnancov – každou pripomienkou a spätnou väzbou sa preto vždy radi zaoberáme.

Sdílejte na