Staňte se fanouškem
  • Slovenčina

Škárovacia hmota Mapei Kerapoxy 2 kg biela (RG)

Výhody

Značka
Mapei
Séria
Kerapoxy
Obklady, dlažby
Škárovacie hmoty
Kat. č.:
MAPX2100
Čítať otázky

Prehľad nebezpečných látok: Zložka A: - epoxidová živica z bisfenolu A a epichlorhydrinu; (alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14); bisfenol F Dráždi oči a pokožku. Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom ...

Úplný popis

Nákup

Cena:
32,46  €/ks

SKLADOM 1 ks Aktuálna dostupnosť na predajniach Záruka 2 roky
Sdílejte na
Obsah

Prehľad nebezpečných látok:

Zložka A:
- epoxidová živica z bisfenolu A a epichlorhydrinu; (alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14); bisfenol F

Dráždi oči a pokožku. Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.

H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H412 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
EUH205 Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

ziravost

Zložka B:
- 3- (aminometyl) -3,5,5-trimetylcyklohexylamín-1-amin; 3,6,9-triazaundekamethylendiamin tetraethylenpentaminn

Škodlivý po požití. Spôsobuje poleptanie. Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

korozivitaziravost

 


Přehled nebezpečných látek:

Složka A:
- epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu; (alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14); bisfenol F

Dráždí oči a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

ziravost

Složka B:
- 3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexan-1-amin; 3,6,9-triazaundekamethylendiamin tetraethylenpentaminn

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje poleptání. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

korozivitaziravost

 

Hmotnosť a balenia

Hmotnosť
2 kg
Balenie
1 ks

Technické parametre

Druh výrobku
škárovacia hmota
Farba popisná
biela
Farba základná
biela
Objem v balení
2 kg
Séria
Kerapoxy
Skladovateľnosť
24 mesiacov
Šírka škáry
3 mm a viac
Typ
epoxidová
Typ podľa normy
RG
Značka
Mapei

Soubory ke stažení

Nedávno prezerané produkty