Obchodné podmienky

SIKO KÚPEĽNE a.s., so sídlom Galvaniho 16, 821 04 Bratislava, IČ 43864074, spisová značka: Okresný súd Bratislava, vložka č. 4338/B.

Podmínky platné od 1. 11. 2023:

Stiahnuť Všeobecné obchodné podmienky


Doplňujúce informácie

Všetky obrázky použité na internetových stránkach www.siko.sk sú len ilustračné. Zobrazenie farieb je limitované technickými parametrami monitora a nemusia úplne zodpovedať skutočnosti. Doplnky a dekorácie vyobrazené na obrázkoch (napr. madlá, batérie, sifóny a pod.) nie sú súčasťou tovaru, pokiaľ tak nie je priamo uvedené. Skutočné rozmery niektorých výrobkov sa môžu od deklarovaných líšiť v rámci príslušných noriem. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.


Pravidlá pre prijímanie a publikovanie recenzií

Pravidlá pre prijímanie a publikovanie recenzií

Recenzie prechádzajú automatizovanou aj manuálnou kontrolou pravosti a zhody s právnymi predpismi a dobrými mravmi.

Predávajúci overuje, či recenzia pochádza od osoby, ktorá si u neho zakúpila alebo vyskúšala výrobok. Na to slúži porovnanie e-mailovej adresy alebo iných identifikačných údajov recenzenta s databázou zákazníkov. V niektorých prípadoch môže predávajúci kontaktovať recenzenta e-mailom a požiadať ho o potvrdenie recenzie.

Predávajúci si vyhradzuje právo nezverejniť recenzie, ktoré:

  • nezodpovedajú skutočnosti alebo nie sú od kupujúceho;
  • porušujú zákon, dobré mravy alebo práva iných osôb;
  • obsahujú osobné údaje recenzenta alebo iných osôb;
  • boli odoslané pod cudzou identitou;
  • nebolo možné overiť ich pôvod;
  • boli odoslané osobou spojenou s predávajúcim;
  • porovnávajú alebo odkazujú na iných podnikateľov alebo osoby;
  • sú nezrozumiteľné, vulgárne, urážlivé alebo nevhodné.

Pravidlá pre overovanie recenzií platia od 1. 1. 2023.

Recenzie zverejnené pred týmto dátumom nemusia všetky tieto pravidlá obsahovať a ich obsah negarantujeme.