Staňte se fanouškem
  • Slovenčina

Čo ponúkame

V čem je naše firma jedinečná

Zakladáme si na otvorenosti kultúry

    • počúvame, každý má možnosť hovoriť s majiteľmi firmy
    • každý má možnosť prísť s nápadom
    • pýtame sa na názor, sme otvorení kritike, pretože sa z nej učíme
    • komunikujeme

Ponúkame ľuďom prácu, v ktorej sú dobrí a ktorá ich baví.

Nie sme zviazaní kolónkami v organizačnej štruktúre, chceme, aby ľudia robili to, čo im najlepšie ide a čím môžu našu firmu posunúť vpred. Každý dostane šancu ukázať to najlepšie, čo vie

Hľadáme kreatívnych ľudí, ktorí sú schopní realizovať zaujímavú myšlienku, ľudí s nadšením, pracovitých.

Máme veľké plány. Aj napriek kríze rastieme, expandujeme na nové trhy a potrebujeme schopných ľudí.

 

Hlavné zásady našej práce a firemnej kultúry sú formulované v našich hodnotách.

 

 

Zamestnanecké benefity

V úspešných firmách nie sú ľudia odmeňovaní len mzdou. Celková mzda za prácu je tvorená základnou mzdou, prípadne odmenami za výkon, ale navyše ju môžu tvoriť aj odmeny finančnej alebo nefinančnej povahy – benefity.  Jeden z nástrojov, ktoré firmám umožňujú poskytnúť zaujímavý rozsah benefitov, je systém kafetérie.

Zamestnanecké benefity SIKO

Sdílejte na