Staňte se fanouškem
  • Slovenčina

Firemné hodnoty

SIKO je pre všetkých svojich zákazníkov spoľahlivým a inšpirujúcim partnerom. Usilujeme sa o to, aby sme boli jedinou správnou voľbou pre každú kúpeľňu. Sme zohraný tím profesionálov a naším spoločným cieľom je vybudovať firmu európskeho významu. Naším poslaním je inšpirovať každého k tomu, aby zo svojej kúpeľne vytvoril oázu pohody a relaxácie.

Ponúkame chytré riešenia s prihliadnutím na individuálne potreby a možnosti zákazníka. Sme výnimoční tým, že už viac než 25 rokov tvoríme kúpeľne tak, akoby boli naše vlastné.

HODNOTY, ktoré ctíme pri napľňaní tejto vízie:

K ZÁKAZNÍKOVI PRISTUPUJEME VŽDY S REŠPEKTOM

Rešpekt a úcta sú základom dlhodobo dobrých vzťahov. Našou prednosťou je osobný prístup ku každému zákazníkovi. Ak sa dostaneme so zákazníkom do sporu, riešime ho pokojne a konštruktívne. Nehovoríme, že sa niečo nedá, alebo že to nie je naša chyba, ale snažíme sa problém vecne vyriešiť. Za všetkých okolností sa snažíme, aby zákazník odišiel spokojný.

KOMUNIKUJEME JASNE A VČAS

Odovzdávame vždy jasnú a úplnú informáciu. Vždy si vopred ujasní- me, čo od druhého očakávame. Nepredpokladáme, že mu to napadne samo. Radšej povieme či napíšeme o dve vety viac, všetko zrekapitulujeme a ubezpečíme sa, že si vzájomne rozumieme. Bez toho nemá náš kolega šancu splniť úlohu dobre. Na každý mail, ktorý vyžaduje reakciu, odpovieme najneskôr do druhého dňa. Keď danú záležitosť hneď nevybavíme, prisľúbime aspoň termín vyriešenia. Ak je to vhodné, dáme prednosť osobnému riešeniu pred neosobným mailom.

MYSLÍME NA DRUHÉHO V PORADÍ 

Každú prácu robíme tak, aby na ňu mohol druhý jednoducho a bezchybne nadviazať. Napríklad pri skladaní krabíc na paletu kladieme krabice s viditelným označením smerom von. Keď dôjde papier v tlačiarni, doplníme ho, aj keď už nebudeme nič tlačiť. Ak si na mobile nájdeme neprijatý hovor, zavoláme späť, atď. Maximálna spoľahlivosť každého z nás je základom tejto hodnoty. K ostatným sa správame vždy tak, ako by sme chceli, aby sa oni správali k nám.

SME POZITÍVNI A ÚSTRETOVÍ 

Za všetkých okolností šírime dobrú náladu a optimizmus. Netvárime sa, že nás práca nebaví. V zamestnaní trávime podstatnú časť svojho života, preto sa ho snažíme spríjemniť sebe aj ostatným. Každého pozdravíme, radšej dvakrát než vôbec. Nešetríme úsmevom, poďakovaním či pochvalou. Pozitívny postoj dokáže viac než argumentácia za každú cenu.

HĽADÁME SPÔSOBY, NIE DÔVODY 

Vždy máme na pamäti motto „kde je vôľa, tam je cesta“. Keď sa stretneme s novou úlohou, prekážkou alebo problémom, najprv premýšľame o spôsoboch, ako ich zvládneme. Nie o dôvodoch, prečo sa zvládnuť nedajú. V riešení problémov vidíme príležitosť, ako sa ďalej rozvíjať. Sme proaktívni – nehľadáme chyby v prostredí, ale prostredie sami vytvárame.

ORIENTUJEME SA NA VÝSLEDOK A ZMENY SÚ PRE NÁS VÝZVOU

Snaha nestačí, dôležitý je výsledok. Neustále sa pýtame sami seba, čo sme pre úspech urobili. V prípade ťažkostí nehovoríme o tom, že sme sa sna- žili, ale premýšľame o tom, prečo výsledok nezodpovedá našej snahe. Úspech je náš spoločný záväzok, preto sa neustále a systematicky zlepšujeme. Na nevyhnutné zmeny sa pozeráme ako na príležitosť, nie ako na komplikáciu. Vo všetkom, čo robíme, je naším cieľom dlhodobá prosperita, nie krátkodobý zisk.

UČÍME SA Z CHÝB A NEVYHOVÁRAME SA 

Robiť chyby je ľudské, avšak opakovanie rovnakej chyby nemož- no tolerovať. Keď urobíme chybu, priznáme svoj omyl a nevyhovárame sa. Nesplnenie úlohy nemožno zvádzať na to, že už sme „to“ niekam poslali, že sme „to“ niekomu hovorili, ak sme „to“ následne neskontrolovali a neurgovali. Z každej chyby sa poučíme a zaistíme zmenu procesu tak, aby sa rovnaký problém už neopakoval.

SME POCTIVÍ A LOJÁLNI  

Poctivosť a lojalita sú základom našej vzájomnej dôvery. Netolerujeme podvod ani lož. Neohovárame firmu. Nekritizujeme niekoho za chrbtom. Nebojíme sa upozorniť na neprávosti. Je neprípustné kritizovať pomery vo firme bez toho, aby sme odovzdali konštruktívne podnety svojmu nadriadenému. Len tak bude náš tím ťahať za jeden povraz.

KVALITA VO VŠETKOM, ČO ROBÍME, JE NAŠOU PRIORITOU 

Sme posadnutí kvalitou vo všetkom, čo sme schopní osobne ovplyvniť. Neustále sa usilujeme o zvyšovanie kvality tovaru, ktorý predávame. Hľadáme podnety na skvalitnenie servisu a služieb, ktoré poskytujeme. Vylepšujeme procesy a vzťahy na všetkých úrovniach a vo všetkých ohľadoch. Kvalita je hodnotou, v ktorej nechceme robiť žiadne kompromisy.

SME ŠETRNÍ A OBMEDZUJEME BYROKRACIU 

Sme dobrí hospodári a správame sa k firme tak, akoby bola naša vlastná.  Spôsob, akým premýšľame o nákladoch, je našou konkurenčnou vý- hodou. Vďaka tejto šetrnosti vo všetkých ohľadoch sme sa z ničoho dostali tam, kde sme. Všade hľadáme úspory, obmedzujeme byrokraciu a šetríme životné prostredie. Ak máme pocit, že nejakú prácu robíme zbytočne, že daný papier je nepotrebný alebo tri formuláre by sa mohli zlúčiť do jedného, upozorníme na to. Rozlišujeme pritom nutnú kontrolu zabezpečujúcu plynulý chod firmy od zbytočného papierovania. Na čom je možné ušetriť, ušetríme, čo je možné zjednodušiť, zjednodušíme.

DÁVAME SI SPÄTNÚ VÄZBU 

Bez vzájomnej otvorenej spätnej väzby sa nemôžeme posúvať ďalej. Sme ľudia a máme potrebu podeliť sa o svoje pocity, úspechy i neúspechy. Vyžadujeme od svojho nadriadeného, aby s nami aspoň raz za rok hovoril medzi štyrmi očami. Zároveň aj my dávame spätnú väzbu svojmu nadriadenému i kolegom. Hodnotíme konštruktívne a s prípadnými návrhmi na konkrétne riešenie.

INICIATÍVU VŽDY VÍTAME 

Každý z nás môže prispieť k spoločnému úspechu svojimi nápadmi alebo podnetmi na zlepšenie. Podporujeme všetky návrhy na skvalitnenie služieb, procesov alebo spolupráce na všetkých úrovniach a všetkých pracoviskách. Každý vedúci pracovník je zodpovedný za poskytnutie reakcie na akýkoľvek konštruktívny podnet, vrátane jeho odovzdania zodpovedným kolegom. Všetci robíme všetko pre to, aby žiadny dobrý návrh nezapadol a našiel praktické uplatnenie. Na odovzdanie písomných návrhov možno využiť e-mail zlepsovaky@siko.eu.

Sdílejte na