Staňte se fanouškem
  • Slovenčina

Slovo na záver

Jaroslava Valová  |  Pred SIKO  |  História SIKO  |  Katalógy  |  Slovo na záver 

Príbeh Jaroslavy a jej rodiny sa zdá byť takmer rozprávkový. Splnenie tohto „českého sna“ však nebolo dielom kúziel, ale silnej vôle a tvrdej driny všetkých, ktorí sa na rozvoji SIKO podieľali. Jaroslava mala obrovské šťastie a stretla sa s mnohými lojálnymi a kvalitnými spolupracovníkmi, bez ktorých by príbeh SIKO nikdy nevyrástol do podoby, v ktorej je dnes. Zaslúžená vďaka a ocenenie preto patrí všetkým, ktorí boli a stále sú ochotní dávať vo svojom úsilí a kreativite niečo hodnotné navyše. Všetci takíto ľudia, nech už pracujú na akejkoľvek pozícii, sú dôležitými členmi SIKO rodiny. A rovnako do nej budú vždy vítaní aj noví spolupracovníci, ktorí svojimi schopnosťami, nadšením a lojalitou prispejú k jej ďalšiemu rozvoju. Aj napriek úspechu na tuzemskom i zahraničnom trhu firma ostáva v majetku rodiny, ktorá ju aj riadi. Syn Tomáš je generálnym riaditeľom, syn Víťa je riaditeľom pre stratégiu a dcéra Jana, ktorá je momentálne na materskej dovolenke, zastáva pozíciu predsedníčky dozornej rady. Rodina sa postupne rozrástla o 8 vnúčat a najstaršie z nich už vo firme pomáhajú ako brigádnici.

Spojujúcim faktorom a inšpiráciou pre efektívne riadenie sú jedinečné HODNOTY FIRMY (viac tu) sformulované do dvanástich základných pravidiel, umiestnených všetkým neustále na očiach. Všetky sú dôležité, jedno z pravidiel však zakladateľka považuje za zásadné a vštepuje ho svojim spolupracovníkom od samého začiatku podnikania. Znie jednoducho: „Mysli na druhého v rade.“ Alebo: Rob všetko tak, aby sa na tvoju prácu mohol každý spoľahnúť a bezchybne na ňu nadviazať. To platí tak smerom k spolupracovníkom, ako aj k zákazníkom.

Celý príbeh zakladateľky zároveň sprevádza nebývalá skromnosť a tvrdá práca. Žiadne rodinné sídlo, súkromné lietadlo či jachta. Kto ju poznal predtým, vie, že sa vôbec nezmenila. Práca a rodina sú jej hlavnou prioritou a životným príbehom.

Keď vás príbeh Jaroslavy a jej rodiny zaujal a máte k nemu nejaké otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese zakladatelka@siko.sk.

Sdílejte na