Staňte se fanouškem
  • Slovenčina

Kariéra v SIKO

Do SIKO tímu sme pripravení pozvať tých z vás, ktorým nie je vlastná budúcnosť ľahostajná. Ponúkame zaujímavý štart kariéry absolventom stredných a vysokých škôl - najmä obchodného, ekonomického a technického zamerania.

Sme ochotní venovať vám čas a naučiť vás praktickým vedomostiam potrebným na úspešné pôsobenie v našom odbore. Tým, ktorí už svoje schopnosti a motiváciu preukázali v iných spoločnostiach, radi pomôžeme úspešne sa začleniť do SIKO tímu a využiť tak svoje nazbierané skúsenosti. Absolventom stredných a vysokých škôl – najmä obchodného, ekonomického a  technického zamerania – ponúkame zaujímavý štart kariéry. Motivácia, zodpovednosť, lojalita, systémový prístup, schopnosť dotiahnuť úlohy do konca, samostatnosť, ale zároveň schopnosť pracovať v tíme, otvorenosť novým myšlienkam a prístupom – to sú vlastnosti, ktoré si u našich potenciálnych kolegov najviac ceníme.
Rozširujeme pracovné tímy vo všetkých oblastiach firemnej činnosti – obchod (veľkoobchodní predajcovia, maloobchodní predajcovia, odborní skladníci, vedúci pracovísk…) služby zákazníkom, dizajn vzorkovní, grafické práce…

Ak v aktuálnej ponuke voľných pracovných pozícií nenájdete takú, ktorá by vás uspokojila, pošlite svoj štruktúrovaný životopis spolu s motivačným listom na adresu: personalistika@siko.eu

Aktuálne volné pozice:

Sdílejte na