Staňte se fanouškem
  • Slovenčina

Ochrana osobných údajov

Vyplnením a odoslaním emailovej adresy / formulára, užívateľ súhlasí s tým, že jeho osobné údaje (1) budú spracovávané v automatizovane vedenej databáze správcom, spoločnosťou SIKO KÚPEĽNE a. s., SK kontakty, zapísaná, prípadne spracovateľom, s ktorým správca uzavrie zmluvu, a to pre marketingové účely vrátane zasielania obchodných informácií elektronickými prostriedkami (e-mailom, SMS a pod.). 

Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje dobrovoľne na obdobie do jeho odvolania, pričom ho môže odvolať kedykoľvek bezplatne na adrese správcu.

1. Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia, ktorú správca systematicky robí s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami. Spracovaním sa rozumie najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.
2. Správcom je každý subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, realizuje spracovanie a zodpovedá zaňho.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.siko.sk zaručuje všetkým zákazníkom ochranu ich osobných údajov.
Údaje slúžia výhradne k úspešnému vybaveniu objednávok a neposkytujú sa tretím osobám, či inštitúciám, s výnimkou prepravcu. Pri osobnom odbere na predajniach SIKO KÚPEĽNE sú dáta použité iba v rozsahu potrebnom na vybavenie objednávky.
Tieto informácie sa riadia zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Zákazník využívaním služieb tohto elektronického obchodu udeľuje súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy a zrušenie svojej registrácie. Urobí tak mailom na adresu shop@siko.sk alebo telefonicky. 


 
Sdílejte na