Staňte se fanouškem
  • Slovenčina

HG297 čistič oken 0,5l

  • Výpredaj

Prehľad nebezpečných látok: - sodium 2- (2-dodecyloxyethoxy) - ethyl sulphate, bronopol (INN) H301 Toxický po požití. H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou. H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H331 Toxický pri vdýchnutí. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H400 Veľmi ...

Úplný popis

Záruka 2 roky Značka: HG Séria: HG
Bežná dodacia lehota 7 dní
Cena:
4,45  €/ks

Tento tovar môžete vidieť aj v našich predajniach Zobraziť predajne

Máte otázku? Pozrite sa na čo sa pýtajú ostatní Čítať otázky

Kód dodávateľa: 0000014993 Kat. č.: HGCO
Obsah

Popis

Prehľad nebezpečných látok:

- sodium 2- (2-dodecyloxyethoxy)
- ethyl sulphate, bronopol (INN)

H301 Toxický po požití.
H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H331 Toxický pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
korozivita

Hmotnosť a balenia

Hmotnosť 0,50  kg
Balenie 1 ks

Technické parametre

Druh výrobku čistič
Objem v balení 0,5 l
Použitie na okná
Séria
Skladovateľnosť 7 rokov
Značka

Otázky

Nedávno prezerané produkty