Staňte se fanouškem
  • Slovenčina

HG166 Odstraňovač škvrn 0,5l

  • Výpredaj

HG odstraňovač škvŕn je určený na odstránenie tukových a mastných škvŕn z dlažby, prírodného kameňa, betónu a cementu.

Úplný popis

Záruka 2 roky Značka: HG Séria: HG
Bežná dodacia lehota 7 dní
Cena:
9,95  €/ks

Tento tovar môžete vidieť aj v našich predajniach Zobraziť predajne

Máte otázku? Pozrite sa na čo sa pýtajú ostatní Čítať otázky

Kód dodávateľa: 0000014993 Kat. č.: HGODS
Obsah

Popis

Použitie: prípravok HG odstraňovač škvŕn zrieďte vodou v závislosti na stupni znečistenia, podľa návodu, naneste na znečistený povrch pomocou kefy a nechajte chvíľu pôsobiť. Potom dôkladne vydrhnite a opláchnite vodou

Prehľad nebezpečných látok:
- Solvent naphtha (petroleum), light arom.
- propan-2-ol
- tetrapotassium pyrophosphate
- Alcohols, C12-18, ethoxylated
- sodium 2-(2-dodecyloxyethoxy) ethyl sulphate

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H302 Škodlivý po požití.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

plamenkorozivitavykricnikziravostzdravi

Hmotnosť a balenia

Hmotnosť 0,25  kg
Balenie 1 ks

Technické parametre

Druh výrobku odstraňovač
Objem v balení 0,5 l
Použitie na škvrny
Séria
Skladovateľnosť 7 rokov
Značka

Otázky

Nedávno prezerané produkty