Staňte se fanouškem
  • Slovenčina

Lepidlo Mapei Keralastic T 10 kg (R2T)

Výhody

Značka
Mapei
Séria
Keralastic T
Obklady, dlažby
Lepidlá
Kat. č.:
KERALASTICT104
Čítať otázky
Zdokonalené, dvojzložkové (reakčné), polyuretánové lepidlo s veľmi dobrými vlastnosťami, so sníženým sklzom, na obklady a dlažby z keramiky a prírodného kameňa.

Úplný popis

Nákup

Cena:
96,14  €/ks

Bežná dodacia lehota 7 dní Záruka 2 roky
Sdílejte na
Obsah

Keralastic T je tixotropná verzia lepidla Keralastic. Vďaka zníženému sklzu (označenie T) je vhodná aplikácia aj na zvislé steny. Ostatné vlastnosti zostávajú zachované. Špeciálne polyuretánové lepidlo na lepenie obkladov a dlažieb z keramiky, prírodného a umelého kameňa, na všetky typy mramoru a sklenených mozaík v interiéroch i exteriéroch, na podlahy a steny, a to na všetky podklady používané v stavebníctve. Je určený najmä na kovové povrchy, drevo, azbestocement, gumu, PVC, linoleum. Trvalo pružné, kedy v súvislej vrstve vytvára nepriepustnú vrstvu, na ktorú je možné rovnakým materiálom lepiť obklady a dlažby. Vďaka tomu sa dá povedať, že ide teda svojím spôsobom o lepidlo 2v1 (lepidlo a hydroizolácia).

Prehľad nebezpečných látok:

Zložka A:
- epoxidová živica bisfenol A (epichlorhydrin)

Horľavý. Dráždi oči a pokožku. Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.

H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H412 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
EUH205 Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

ziravost

Zložka B:
- 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol;4,4'-methylenbis(cyclohexylamin)
- 3,6-diazaoctanethylenediamin; triethylenetetramin; bis[(dimethylamino)methyl]fenol

Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití. Spôsobuje poleptanie. Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

ziravostkorozivitavykricnik

Hmotnosť a balenia

Hmotnosť
10 kg
Balenie
1 ks

Technické parametre

Druh lepidla
dvojzložkové
Druh výrobku
lepidlo
Charakteristika
vysoko flexibilné
Objem v balení
10 kg
Oblasť použitia
exteriér aj interiér
Séria
Keralastic T
Skladovateľnosť
24 mesiacov
Typ podľa normy
R2T
Značka
Mapei

Soubory ke stažení

Nedávno prezerané produkty