Staňte se fanouškem
  • Slovenčina

Lepidlo Mapei Elastorapid 31,25 kg šedá (C2FTE S2)

Cementové, dvojzložkové, superflexibilné (vysoko deformovateľné) lepidlo najvyššej triedy na trhu (C2FTE S2). Rýchlotvrdnúca, so zníženým sklzom a predĺženou dobou spracovateľnosti.

Rolls Royce mezi lepidlami!

Úplný popis

Značka: Mapei Séria: Elastorapid Kat. č.: ELASTORAPID
SKLADOM NA CENTRÁLE > 40 ks Overte si dostupnosť na predajniach
Cena:
84,91  €/ks

Odporúčaná cena: 87,46 € Ušetríte: 3% (2,55 €/ks)

Tento tovar môžete vidieť aj v našich predajniach Zobraziť predajne

Máte otázku? Pozrite sa na čo sa pýtajú ostatní Čítať otázky

Obsah

Popis

Dvojzložkové cementové, vysoko deformovateľné (trieda S2), rýchlotvrdnúce lepidlo s rýchlou hydratáciou, s predĺženou dobou zavädnutia a zníženým sklzom, na lepenie obkladov a dlažieb z keramiky a prírodného kameňa citlivého na výkvety, na kritických podkladoch: terasách, balkónoch, bazénoch, priemyselných prevádzkach , atď. Umožňuje rýchly postup prác. Pochôdznosť už po 2-3 hodinách, škárovanie po 4 hodinách (v závislosti od prostredia).

Prehľad nebezpečných látok:

Zložka B:
Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia č. 1272/2008 (CLP).
Zmes neobsahuje látky vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

EUH210: Na vyžiadanie je k dispozícii bezpečnostný list.
reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7]
and 2-metyl-2H-izotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3: 1): Môže spôsobiť
alergickú reakciu.

Zložka A:
- Portlandský cement

Kontakt cementu s telesnými tekutinami (napr. Potom a očnými tekutinami) môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny. Produkt môže spôsobiť podráždenie pri styku s pokožkou a očami.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Vážne poškodenie očí, kategória 1

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Podráždenie kože, kategória 2

Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia, kategória 3
Senzibilizácia kože, kategória 1
korozivitaziravost

Hmotnosť a balenia

Hmotnosť 31,25  kg
Balenie 1 ks

Technické parametre

Druh lepidla dvojzložkové
Druh výrobku lepidlo
Farba základná šedá
Charakteristika rýchlotvrdnúce
Objem v balení 31,25 kg
Oblasť použitia exteriér aj interiér
Séria
Skladovateľnosť A: 12 mesiacov, B: 24 mesiacov
Typ podľa normy C2FTE S2
Značka Mapei

Otázky

Nedávno prezerané produkty