Staňte se fanouškem
  • Slovenčina

Lepidlo Mapei Adesilex P9 Express 25 kg (C2FT)

Výhody

Značka
Mapei
Séria
Adesilex P9 Express
Obklady, dlažby
Lepidlá
Kat. č.:
ADESILEXP9EXPRES
Čítať otázky
Zlepšené, rýchlo tvrdnúce, cementové lepidlo so zníženým sklzom, na lepenie keramických obkladov a dlažieb na vodorovné i zvislé povrchy.

Úplný popis

Nákup

Cena:
23,71  €/ks

Bežná dodacia lehota 7 dní Záruka 2 roky
Sdílejte na
Obsah

Zlepšené, rýchlo tvrdnúce, cementové lepidlo so zníženým sklzom na lepenie obkladov a dlažieb z keramiky na vodorovné i zvislé povrchy. Vhodné v miestach s nutným rýchlym postupom prác. Pochôdznosť a škárovanie možné už po 4 hodinách (pri 23 ° C a 50 % relatívnej vlhkosti). Určené pre interiéry a exteriéry.

Obsah nebezpečných látok:

- Portlandský cement

Dráždi dýchacie cesty a pokožku. Riziko vážneho poškodenia očí. Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. Kontakt cementu s telesnými tekutinami (napr. potom a očnými tekutinami) môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

H315 Dráždi kožu.
Podráždenie kože, kategória 2

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Vážne poškodenie očí, kategória 1

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Senzibilizácia kože, kategória 1

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia, kategória 3

korozivitaziravost

Hmotnosť a balenia

Hmotnosť
25 kg
Balenie
1 ks

Technické parametre

Druh lepidla
cementové
Druh výrobku
lepidlo
Charakteristika
rýchlotvrdnúce
Objem v balení
25 kg
Oblasť použitia
exteriér aj interiér
Séria
Adesilex P9 Express
Skladovateľnosť
12 mesiacov
Typ podľa normy
C2FT
Značka
Mapei

Soubory ke stažení