Staňte se fanouškem
  • Slovenčina

Tehlovka

Sdílejte na

Detailný popis série Tehlovka

Vzhľad tehlového muriva, či už z pohľadu tradičných klinkerových tehiel alebo klinkerových pásikov dokonale imituje obklad tehlovka z betónu. Obklad vo formáte 6x20,5 cm s hrúbkou do 2 cm, má výrazné rozvrásnenie, ktoré imituje čiastočne navetralé tehly. Roh sa tvorí jednoducho preložením základných kusov obkladu, pretože každá tehlovka je zároveň krajovkou. Obklad je vhodný do interiéru ako dekoratívny prvok, ako aj do exteriéru. Tehlovka se škáruje, rovnako ako akékoľvek iné klinkerové pásiky, tzv. polosuchou metódou, vtlačovaním škárovacej hmoty do škár škárovacou lyžičkou. Šírka škáry je odporučená cca 10-12 mm. Obklad sa predává v balení tzv. s už započítanou šírkou škáry, tzn. plocha akú z daného balenia obložíte vrátane škáry 10-12 mm.

Užitočné odkazy:

Čo by ste mali vedieť o obkladových kameňoch

Návod na lepenie obkladového kameňa