13 predajní po celom Slovensku

Grafické návrhy kúpeľne - podmienky

Varianty spracovania vizualizácií 

 
 Varianta 1)  Počet návrhov 2) Počet úprav 3) Počet pohľadov  Cena variantu
 BASIC (kúpeľňa + wc)  1 2+2 3+3 ZADARMO
 EXPRES  1   80 €
 WC  1 16 €

EXPRES - náhľady do druhého dňa, bližšie informácie získate u našich odborných predajcov

 Príplatky 4)  Ďalší návrh kúpeľne 5) Ďalšia úprava obkladu 6) Vizualizácie Panoráma 360°
Cena  25 €  11 €  16 € 


1) Počet návrhov (vizualizácií) kúpeľne
Jednotlivé návrhy kúpeľne sa môžu líšiť skladbou obkladu, sériou obkladu, zariaďovacími predmetmi a ich rozmiestnením. Návrhy sú spracované na určitý pôdorys kúpeľne.

2) Úprava obkladov
Možnosť prevedenia dodatočných úprav vybranej série obkladu po vytvorení návrhov (zmena skladby obkladu, zmena farebného prevedenia v rámci vybranej série atď.). Do úprav obkladu nie je možné zahrnúť zmenu pôdorysu, výmenu zariaďovacích predmetov a zmenu ich umiestnenia, ani zámenu série obkladov. 

3) Počet pohľadov
Rôzne pohľady do navrhnutých kúpeľní. Jeden pohľad z hora a ostatné z rohu miestnosti.

4) Ďalší návrh kúpeľne
Ak si chcete vyberať z viacerých návrhov kúpeľne, máte možnosť si tento ďalší návrh objednať. 

5) Ďalšia úprava obkladu
Máte možnosť objednať si ďalšiu úpravu obkladu, ak ste už vyčerpali počet úprav, ktoré sú súčasťou objednaného variantu vizualizácie.

6) Panorama 360° 
K variantu BASIC máte možnosť si priobjednať virtuálnu prehliadku vašej kúpeľne prostredníctvom panoramatických fotografií. Tvorba tejto fotografie sa robí až po odsúhlasení finálnej podoby grafického návrhu. Ukážky panorámy 360° nájdete na webovej stránke www.kupelnova-galeria.sk

Podmienky vizualizácií

 • Objednaný variant vizualizácie vrátane príplatkov sa platí dopredu už pri odovzdaní podkladov na spracovanie vizualizácie.
 • „GRAFICKÝ NÁVRH ZADARMO“ získate v prípade objednania základného variantu BASIC.
 • Cena vizualizácie zahŕňa jednu miestnosť.
 • Pri odovzdaní všetkých podkladov sa spracuje návrh kúpeľne, ktorý sa zašle e-mailom zákazníkovi na schválenie.
 • Po odsúhlasení návrhu zákazníkom sa spracuje kompletná vizualizácia.
 • Kompletná vizualizácia obsahuje pôdorys s kótami stredov zariaďovacích predmetov, panel skladby obkladu s výškou jednotlivých pásov obkladov a rozpis množstva použitého obkladu.
 • Vizualizácia neobsahuje rezy škár jednotlivých stien, ale obsahuje už spomínaný panel skladby obkladov.
 • Odsúhlasenú vizualizáciu dostanete v elektronickej podobe na e-mailovú adresu, ktorú uvediete do formulára pri objednaní. Ak máte priplatenú Panorámu 360, takisto ju dostanete od nás na uvedenú e-mailovú adresu. 

Podklady na spracovanie vizualizácie

 • Formulár, ktorý vyplníte s naším predajcom v predajni.
 • Výkres alebo náčrtok miestnosti. Je dôležité skontrolovať, či náčrtok obsahuje všetky rozmery stien, výšku stropu, vzdialenosť okien a dverí od rohu stien a ich rozmery. Pri oknách je dôležitá aj výška okna a výška parapetu od zeme. Ak už máte pevne dané rozvody vody a odpadu, musí byť ich umiestnenie tiež zakreslené v náčrtku.
 • V prípade, že je kúpeľňa umiestnená v podkroví, je nutné k náčrtku priložiť aj rez miestnosti, v ktorej je znázornená „podkrovná šikmina“ a jej rozmery.
 • V náčrtku by malo byť zakreslené presné alebo približné rozmiestnenie zariaďovacích predmetov.

Termíny spracovania vizualizácií

 • Prvý návrh kúpeľne (BASIC, WC) spracujeme najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia všetkých potrebných podkladov.
 • Prvé návrhy variantu EXPRES dostane zákazník na e-mail do 19:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa po zadaní vo vzorkovni.
 • Prípadné zmeny a úpravy (BASIC, WC) spracujeme do 5 pracovných dní od ich doručenia.
 • Zmeny v návrhoch pri variantu EXPRES obdrží zákazník do 2 pracovných dní od ich predania mailom grafickému špecialistovi.
 • Ukončenú vizualizáciu odosielame do 2 pracovných dní od konečného odsúhlasenia návrhu zákazníkovi e-mailom.
 • Termíny sú platné, ak zákazník reaguje na jednotlivé kroky do 5 pracovných dní od ich zaslania.

Na niektorých predajniach SIKO môžu platiť iné podmienky. Informujte sa na vami navštívenej predajni SIKO.

Aby sme sa mohli plne venovať vašim potrebám, odporúčame dohodnúť si nezáväznú schôdzku s naším odborným predajcom.
 

Dohodnúť schôdzku